วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งมั่นนำเสนอบริการอย่างมืออาชีพด้วยผลงานที่ดีมีคุณภาพ และพนักงานมีความสุข

ภารกิจของเรา
  • ยึดลูกค้า และพนักงานเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ
  • เป็นบริษัทที่คนใฝ่ฝันอยากร่วมงาน
  • นำเสนอบริการอย่างมืออาชีพ พร้อมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลงาน และการบริการที่เป็นเลิศ

บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด

จีรภัทร์ สุขศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี

ปาริฉัตร แสนนั่งล้อม

ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน และกฎหมาย

พราววดี ทวีคำ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ

พนัชกร พนาพิทักษกุล

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน และกฎหมาย

อิสรา พยุหกฤษ

ผู้จัดการฝ่ายเร่งรีดหนี้สิน

ชุติกาญจน์ บุญเมือง

ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี

ณัฐวุฒิ สวัสดี

ผู้จัดการสาขากระบี่

กนกวรรณ คนซื่อ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น

สรายุทธ แก้วนันไชย

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาลำปาง

พรพิมล สุวรรณวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาปราณบุรี

สมาชิกร่วม

บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกของ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สถาบันการเงิน และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

สถาบันการเงินที่ไว้วางใจในบริการของเรา

รางวัลเรา

Best Performance New Rookie Award

Best Performance of Ealry CR

Good Quality Control 2018

The Best Management Award 2021

บริษัท โปร คอนเน็ค จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 25/6 ซอยวัชรพล 1/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220สาขาขอนแก่น

เลขที่ 669/9 หมู่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000


สาขาลำปาง

เลขที่ 112/21 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000


สาขาสุพรรณบุรี

เลขที่ 221,221/1 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140


สาขากระบี่

เลขที่ 506 หมู่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140


สาขาเดย์ส รามอินทรา - วัชรพล

เลขที่ 25/51 ซอยวัชรพล 1/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220


สาขาปราณบุรี

เลขที่ 800/8 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120